AKO ProFútbolAnalytics FUNGUJE?

VÝSTUPOM SÚ INDIVIDUÁLNE REPORTY

Pre hráča

Report fyzických schopností + Report technických zručností

Pre klub / akadémii / zväz

Detailný klubový report

Pre zväz / asociáciu

Zhrnutím analýza

ProFútbolAnalytics Reporty

Ako testovanie vyzerá?Peter Ďuriš
Riaditeľ Slovensko
+420 905 183 548

Martin Mulač
Generálny Riaditeľ Česká republika & Slovensko
Co-Founder/Managing Director International
ceo@profutbolanalytics.es
+ 420 602 373 205

SPORT GEN - ANALYTICS, SOCIEDAD LIMITADA
International : Sport & Compare z.s.

Jan Březina
Co-Founder/Partnership Director International
brezina@profutbolanalytics.com
+420 603 414 138

 

Zúčastnění hráči a kluby ProFútbolAnalytics

Spain

Spain

Czech Republic

Czech Republic

Czech Republic

Czech Republic

Czech Republic

Czech Republic

Czech Republic

Czech Republic

Czech Republic

Czech Republic

Czech Republic

Czech Republic

Czech Republic

Czech Republic

Slovakia

Spain

Spain

Spain

Greece

Spain

New Zealand

Czech Republic

Czech Republic

Czech Republic

Czech Republic

Czech Republic

Czech Republic

Czech Republic

Czech Republic

Czech Republic

Czech Republic

Czech Republic

Czech Republic

Czech Republic

Czech Republic

Czech Republic

Czech Republic

Czech Republic

Czech Republic

Czech Republic

Czech Republic

Czech Republic

Czech Republic

Czech Republic

Czech Republic

Czech Republic

Czech Republic

Czech Republic

Czech Republic

Czech Republic

Czech Republic

Czech Republic

Czech Republic

Czech Republic

Czech Republic

Czech Republic

Czech Republic

Czech Republic

Czech Republic

Czech Republic

Czech Republic

Czech Republic

Czech Republic

Czech Republic

Czech Republic

Czech Republic

Czech Republic

Czech Republic

Czech Republic

Czech Republic

Czech Republic

Czech Republic

Czech Republic

Czech Republic

Czech Republic

Czech Republic

Czech Republic

Czech Republic

Czech Republic

Czech Republic

Czech Republic

Czech Republic

Czech Republic

Slovakia

Slovakia

Slovakia

Slovakia

Slovakia

Slovakia

Slovakia

Slovakia

Slovakia

Slovakia

Slovakia

Slovakia

Slovakia

Luxembourg

Cameroon

Kenya

Spain

Spain

Spain

Spain

Ghana

Ghana

Nigeria

China

Partneri

nike sk