NOVĚ Skupinové TRÉNINKY PRAHA od LISTOPADU 2018

NOVĚ od LISTOPADU 2018 - PRAHA
 

Skupinové tréninkové jednotky 

Balíčky :
1 x trénink v týdnu ( 4 x měsíc)
2 x trénink v týdnu ( 8 x měsíc)
3 x trénink v týdnu ( 12 x měsíc)

Rehabilitace


 Pro zkvalitnění celoroční tréninkové přípravy hráčů ve svém klubu,  je pro naše trenéry důležité se zaměřit na.

Práce s míčem

- střelba
- přihrávka
- výběr místa
- 1 na 1
- 2 na 2
- 3 na 3  atd.


Síla

Kondiční příprava a koordinace
 
– rozvoj pohybových schopností (rychlost, síla, vytrvalost, koordinace a flexibilita). V e věku od 6 do 15 let má mít fotbalový trénink dlouhodobý a přípravný efekt s koncentrací na universálnost a všestranost.
Vyvýjí se základ pro pozdější trénink. Záměrem je dbát na zdarví hráče 

            Ve shora uvedené věkové kategorii je především důležité respektování věkových zákonitostí vývoje organismu, v přípravě dbát na všestranný rozvoj a zachování perspektivnosti do budoucích let.

            V mladším školním věku (6 – 11 let) je vhodné zaměření na pohybové schopnosti koordinační a rychlostní, v rychlosti především na rychlost reakce a rychlost frekvence pohybu. Je možné zčásti i zaměření na rychlost akcelerační a rychlost běžecké lokomoce. Rychlostní silová cvičení se využívají bez doplňkového odporu. Je zde taktéž významný rozvoj pohyblivosti, rovnováhy a kombinace pohybů. Ve starším školním věku (11 – 15 let) se můžeme mimo již shora uvedeného věnovat ve větší míře stimulaci koordinačních, rychlostně silových cvičení a můžeme zařadit část vytrvalostní.

            Všestrannost znamená se orientovat v přípravě na všechny hlavní svalové skupiny, stimulovat všechny pohybové schopnosti a osvojit si základy širšího okruhu pohybových dovedností. Všestrannost je využití co nejširšího okruhu pohybové činnosti (atletika, plavání, lyžování, sportovní hry jiného zaměření – házená, basketbal úpolové cvičení, gymnastika…). Příkladem může být, že hráč fotbalu by měl do jisté míry umět hrát na všech pozicích v  mužstvu, tj. jako útočník, záložník, obránce. Specializované zatěžování je vždy jednostrannévyužívány jsou stále stejné svalové skupiny a na ně je zaměřováno posílení což vede k oslabení svalů, které nejsou zatěžovány. Důsledkem je svalová nerovnováha a  různá poškození. Jednotvárnost vede k psychickému přesycení a následně k únavě organismu.

            Individuální trénink zaměřený na všestranný pohybový rozvoj je předpokladem pro  zkvalitnění a rozvoj pohybových schopností a má vliv na pozdější trénink a výkon. Jednotlivcům je dán potřebný časový prostor na úvodní fázi tréninkové jednotky zaměřené na  protahovací a strečinková cvičení, která není v skupinovém tréninku dostatečně časově využita. V rozvoji pohybových schopností je obsahem větší skladba a rozsah cvičení a cviků rozvíjejících rychlost, sílu, vytrvalost, koordinaci a pohyblivost. Při těchto cvičení je využita z větší části práce s míčem. V individuálním přístupu je přihlíženo ke každému jednotlivci zvlášť a k názorné ukázce správného provedení cviku nebo odstranění případných chyb v provedení cviku je dán dostatečný časový prostor. Je zde také prostor pro větší komunikaci s trenérem a tím předcházet případným nedorozuměním v pochopení požadavků trenéra.

 Gymnastika


Tým ProFútbolAnalytics

Registrace testování hráče ProFútbolAnalytics
Martin Mulač
Generální Ředitel Česká republika & Slovensko
Co-Founder/Managing Director International
ceo@profutbolanalytics.es
mulac@profutbolanalytics.com
+ 420 602 373 205

SPORT GEN - ANALYTICS, SOCIEDAD LIMITADA
České zastoupení: Sport & Compare z.s.


Jan Březina
Co-Founder/Partnership Director International
brezina@profutbolanalytics.com
+420 603 414 138

Zúčastnění hráči a kluby ProFútbolAnalytics

Spain

Spain

Czech Republic

Czech Republic

Czech Republic

Czech Republic

Czech Republic

Czech Republic

Czech Republic

Czech Republic

Czech Republic

Czech Republic

Czech Republic

Czech Republic

Czech Republic

Czech Republic

Czech Republic

Czech Republic

Slovakia

Spain

Spain

Spain

Greece

Spain

New Zealand

Czech Republic

Czech Republic

Czech Republic

Czech Republic

Czech Republic

Czech Republic

Czech Republic

Czech Republic

Czech Republic

Czech Republic

Czech Republic

Czech Republic

Czech Republic

Czech Republic

Czech Republic

Czech Republic

Czech Republic

Czech Republic

Czech Republic

Czech Republic

Luxembourg

Cameroon

Kenya

Spain

Spain

Spain

Spain

Ghana

Nigeria

China

Partneři

SportAnalytik Global Team Store Top4Football.cz LISKI Sport Equipment Emco Nike Sportovní areál Pražačka Brower Timming Česká fotbalgolfová asociace Isostar FUTSAL  ČR malbucare ceecup MAKRO CAMP DAVID EXPRESTISK ŠUMPERK DENÍK SPORT stolni voda