Informace o zpracování osobních údajů

Správcem osobních údajů je Sport&Compare z.s., IČ 0 068 13 291, se sídlem č.p. 145, 407 84 Lobendava, email: ceo@profutbolanalytics.es (dále „ProFútbolAnalytics “).

ProFútbolAnalytics zpracovává následující osobní údaje:

a) Osobní údaje nezbytné pro splnění smlouvy včetně poskytnutí objednané služby:

b) Fotografie nebo zvukově obrazové záznamy (videa) testovaných dětí pořízené při dokumentaci průběhu sportovního dne, na němž probíhá testování dítěte, které jsou pořizovány a uchovávány bez další identifikace dítěte a které může ProFútbolAnalytics použít na webových stránkách a facebookovém profilu společnosti v souvislosti s informováním o sportovním dni; takové pořizování a použití fotografií však podléhá předchozímu souhlasu zákonného zástupce. Takto pořízené anonymizované fotografie a záznamy mohou být u ProFútbolAnalytics uloženy po dobu existence společnosti. Subjekt údajů má právo kdykoliv po dobu, kdy ProFútbolAnalytics jeho údaje zpracovává (tj. mimo jiné do doby, než je anonymizuje), požadovat od správce přístup k osobním údajům, jež se ho týkají, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě právo na omezení zpracování a dále právo vznést námitku proti zpracování, jakož i právo na přenositelnost údajů za podmínek stanovených obecně závaznými právními předpisy. Subjekt údajů má právo odvolat svůj souhlas, je-li zpracování založeno na jeho souhlasu. Subjekt údajů má právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Martin Mulač
Generální Ředitel Česká republika & Slovensko
Co-Founder/Managing Director International
ceo@profutbolanalytics.es
mulac@profutbolanalytics.com
+ 420 602 373 205

SPORT GEN - ANALYTICS, SOCIEDAD LIMITADA
České zastoupení: Sport & Compare z.s.


Jan Březina
Co-Founder/Partnership Director International
brezina@profutbolanalytics.com
+420 603 414 138

Zúčastnění hráči a kluby ProFútbolAnalytics

Spain

Spain

Czech Republic

Czech Republic

Czech Republic

Czech Republic

Czech Republic

Czech Republic

Czech Republic

Czech Republic

Czech Republic

Czech Republic

Czech Republic

Czech Republic

Czech Republic

Czech Republic

Czech Republic

Czech Republic

Slovakia

Spain

Spain

Spain

Greece

Spain

New Zealand

Czech Republic

Czech Republic

Czech Republic

Czech Republic

Czech Republic

Czech Republic

Czech Republic

Czech Republic

Czech Republic

Czech Republic

Czech Republic

Czech Republic

Czech Republic

Czech Republic

Czech Republic

Czech Republic

Czech Republic

Czech Republic

Czech Republic

Czech Republic

Luxembourg

Cameroon

Kenya

Spain

Spain

Spain

Spain

Ghana

Nigeria

China

Partneři

SportAnalytik Global Team Store Top4Football.cz LISKI Sport Equipment Emco Nike Sportovní areál Pražačka Brower Timming Česká fotbalgolfová asociace Isostar FUTSAL  ČR malbucare ceecup MAKRO CAMP DAVID EXPRESTISK ŠUMPERK DENÍK SPORT stolni voda