Celosvětový program pro analýzu a zlepšení fotbalových dovedností mladých hráčů

PROČ
ProFútbolAnalytics?

Chcete znát skutečnou fyzickou a technickou připravenost vašich mladých fotbalistů?

Chcete mít k dispozici objektivní data?

Chcete dosáhnout lepších výsledků?

Chcete zefektivnit tréninkové metody?

CO JE
ProFútbolAnalytics?

ProFútbolAnalytics poskytuje analýzu, srovnávání a tím i základ pro zlepšování fyzických schopností a technických fotbalových dovedností mladých hráčů.

Díky porovnání s rozsáhlou fotbalovou databází dokáže odhalit silné a slabé stránky hráčů, vyhodnocovat jejich zlepšení a identifikovat oblasti pro individuální trénink.

Program je kombinací 6 testů fyzických schopností klíčových pro fotbal a 4 testů nejdůležitějších fotbalových dovedností.

ProFútbolAnalytics je určený pro fotbalové kluby / fotbalové kempy / fotbalové akademie / fotbalové svazy, které se chtějí rozhodovat analyticky, na základě objektivních dat, a zefektivnit tak své tréninkové přístupy.ProFútbolAnalytics Metodika

od Tomáše Ujfalušiho

SPORTOVNÍ GARANT

Tomáš Ujfaluši

bývalý hráč Atlético de Madrid a kapitán Českého reprezentačního týmu

„Výhoda ProFútbolAnalytics je metodologie obsahující kvalitní strukturu jednotlivých testů a analytický software poskytující detailní reporty, který vychází ze zkušeností společnosti SportAnalytik z více než 11 zemí světa a 300 000 testovaných dětí. V ProFútbolAnalytics zodpovídám za návrhy jednotlivých testů a školení trenérů.“

BENEFITY
ProFútbolAnalytics?

Pro hráče/rodiče

Identifikace silných a slabých stránek hráče a tím i oblasti pro individuální trénink.

Pro trenéry

Informace založené na analytických datech o fyzické a technické připravenosti hráčů a jejich vývoji; základ pro tvorbu individuálních tréninkových plánů.

Pro svazy

Srovnání úrovně fyzických schopností a technických dovedností v rámci regionálních akademií a klubů. Sledování progresu hráčů/klubů, možnosti práce s daty pro pokročilé analýzy, zvýšení PR.

Novinky ProFútbolAnalytics

Martin Mulac
Managing Director
ceo@profutbolanalytics.es
+ 420 602 373 205

Daniel Smejkal
Sales Director Eastern Europe

SPORT GEN - ANALYTICS, SOCIEDAD LIMITADA
CIF B 54986849

Zúčastněné kluby ProFútbolAnalytics

Spain

Spain

Czech Republic

Czech Republic

Spain

Spain

Greece

Spain

New Zealand

Czech Republic

Czech Republic

Czech Republic

Czech Republic

Czech Republic

Czech Republic

Czech Republic

Czech Republic

Czech Republic

Czech Republic

Czech Republic

Czech Republic

Czech Republic

Czech Republic

Czech Republic

Cameroon

Kenya

Spain

Spain

Spain

Spain

Ghana

Nigeria

China

Partneři